Opleidingen Peduca

Studeren is investeren in en profileren van jezelf.

Een voetzorgverlener (Paramedisch Chiropodist, pedicure) is een vrije beroepsbeoefenaar. Zij wordt geconsulteerd om de individuele kwaliteiten die zij bezit.

Het uitoefenen van dit beroep komt voor eigen rekening en risico. Daarom is een goede opleiding van belang voor de ontwikkeling van je persoonlijke kwaliteiten om een succes te zijn op de arbeidsmarkt.

Studeren kost geld, ook als je een studie volgt voor een vrij beroep. Investeer dat geld daarom in een goed, betrouwbaar opleidingsinstituut zoals Peduca.

Peduca in Oss leidt op voor het branchediploma Paramedisch Chiropodist (hierna te noemen: PaC) en het Mbo-4 diploma van Medisch Pedicure (BBL traject). Beide diploma’s zijn vakinhoudelijk volkomen gelijk aan elkaar. Na het behalen van één of beide diploma’s kan de student als ZZP’er een eigen bedrijf beginnen of in loondienst gaan werken.

Beide opleidingen bieden de student de zekerheid dat ze volledig zijn opgeleid met alle facetten binnen het beroep van paramedisch voetzorgverlener. De kwaliteit van het branchediploma wordt geborgd door de beroepsorganisatie Stipezo. Het Mbo-4 diploma valt onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van OC&W, waarbij de onderwijsinspectie controle op de kwaliteit uitvoert. Het Mbo-4 diploma kan worden behaald via een BBL traject van 2 jaar. Voor beide trajecten geldt iedere week één lesdag met in de ochtend theorie en in de middag praktijk. De praktijk wordt gegeven in een voetenpoli waarbij de student voor iedere voetbehandeling een polivergoeding ontvangt.
Zo verdien je een deel van je lesgeld terug.

Het BBL traject bevat ook een verplicht aantal uren “stage” die wordt ingevuld via een SBB leerbedrijf. Per leerjaar moet naast de lesdag nog 650 uren stage worden gelopen.


Verkort leertraject.

Heb je al een PaC of diploma (medisch) pedicure dan kan het leertraject worden verkort. Het bepalen wat je nog dient te behalen om het Mbo-4 diploma te verkrijgen zal in een intake gesprek moeten worden vastgesteld. We stellen dan een individueel leerplan samen. Dit traject noemen we de derde leerweg of OVO (overige opleidingen). Afhankelijk van het individuele leerplan duurt dit traject tussen de 4 en 12 maanden.

De student gaat dan niet iedere week naar school. Ook in dit traject moet er bij een SBB leerbedrijf stage worden gelopen. Deze is afhankelijk van de werkervaring van de student in dit vakgebied.

De verdere procedure staat hieronder beschreven onder ‘Procedure’.


Combinatie kleinschalig onderwijs en een drukke voetenpoli.


De opleiding bij Peduca is uniek, omdat zij uitsluitend tot professionals opleidt die alle kennis en vaardigheden in huis hebben om voetzorg te kunnen geven. Voor de nodige praktijkervaring en het oefenen van technieken en opdoen van werkritme is er een voetenpoli, waar mensen hun voeten laten behandelen. Iedere student ontvangt een polivergoeding voor de uitgevoerde behandeling, zodat deze een deel van het lesgeld terugverdient. Daarnaast is stagelopen bij een SBB-opleider onderdeel van de beroepspraktijkvorming.


Procedure en intake.

Om in aanmerking te komen voor toelating tot de opleiding via de derde leerweg, is een intakegesprek nodig om te inventariseren welke vaardigheden en kennis nog behaald dienen te worden. Dit gebeurt aan de hand van de inventarisatie van het lesmateriaal, afgelegde examens en diploma’s die de student moet overleggen.

Voor het Mbo-4 diploma dient de student voor alle generieke vakken (Nederlands, Engels, rekenen en drie keuzevakken) examens af te leggen. Vrijstelling voor de generieke vakken is alleen mogelijk als de student over een Mbo-4 diploma beschikt dat niet ouder is dan 2 jaar.

Daarnaast moet de student voor 3 keuzevakken een schoolexamen afleggen.


Praktische informatie en aanmelden.


Bij Peduca wordt lesgegeven door een ervaren docent, in kleine groepen van maximaal 6 personen.

De opleiding is vrijgesteld van BTW. Peduca heeft het keurmerk van het NRTO, de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (Website NRTO). Ook is Peduca een erkend SBB-stagebedrijf.

Kosten

Lesgelden (€)Tijd (jaren)*Examengelden (€)Intakegesprek (€)Start
PaC opleiding39001.51000 gratisSeptember 2020
BBL MP65002inbegrepengratisJanuari
2021
OVO45001inbegrepen75Januari
2021


* Onder voorbehoud

Kosten voor een herexamen komen voor rekening van de student.
Kosten van lesmateriaal zijn afhankelijk van het studieplan.

Nieuwsgierig geworden? Neem dan contact op via de contactpagina of via info@peduca.nl.

Deelname aan de opleiding kan enkel geschieden wanneer aan de financiële overeenkomst wordt voldaan en de algemene voorwaarden van het NRTO zijn geaccepteerd.


Stipezo opleidingslicentie

Peduca heeft een licentie van Stipezo voor de opleiding tot Paramedisch Chiropodist. Peduca valt hiermee onder de klachtenregeling van Stipezo voor opleidingen. Deze klachtenregeling kunt u in dit document 2015__STIPEZO_Klachtenregeling_opleidingen.pdf bekijken. 

Geïnteresseerd?

Voor meer informatie Neem contact op