Privacy Policy

Op deze pagina treft u de privacyverklaring van Peduca aan (hierna: “Verantwoordelijke”). Verantwoordelijke is statutair gevestigd aan de Kruisstraat 58a,5341 HE te Ossenis ingeschreven bij de Kamer van Koophandel ’s-Hertogenbosch onder KvK-nummer 16048665.Wij zijn ons bewust van de rol die wij innemen volgens de “Wet Bescherming Persoonsgegevens”en AVG.In deze verklaring leggen wij aan u uit welke persoonlijke gegevens wij van u verzamelen en wat we met deze gegevens doen. Lees daarom deze verklaring zeer zorgvuldig door.Deze privacyverklaring is van toepassing op alle bezoekers van deze website. De privacyverklaring verklaartsamen met onze algemene voorwaarden hoe wij met uw persoonlijke informatie omgaan. Indien u niet akkoord bent met deze privacyverklaring, dient u de website te verlaten.Onze verwerking van persoonsgegevens valt binnen de wettelijke vrijstellingsregelingen. Om die reden is de verwerking niet aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.Verantwoordelijke behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. De huidige privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 2-2-2018.U kunt de meest actuele versie van de privacyverklaring vinden onderaan de homepagina van onze website.

1.Welke informatie verzamelen wij van u?Bij het invullen van het contactformulierop onze website(voor het stellen van een vraag)zal worden gevraagd om uw naam, e-mailadres, telefoonnummer, woonadres of kantooradres.Bij het invullen van het aanmeldformulier opleiding(en) wordt gevraagdnaar persoonlijke NAW gegevens,NAW gegevens van de praktijk, telefoonnummers, diploma’s met de organisatie die deze heeft verstrekt, AGB codes en betaalinformatie.

2.Wat doen wij met de persoonlijke informatie die wij hebben verzameld?Wij gebruiken de persoonlijke informatie voor de volgende doeleinden:•Doordat wij uw persoonlijke gegevens als e-mailadres en telefoonnummer hebben, kunnen wij contact met u opnemen ingeval van vragen betreffende de te volgen opleiding of maken van een afspraak voor het behandelen van voeten.•De betaalgegevens worden gebruikt voor de facturering van de kosten die samenhangen met het maken van een factuur t.b.v. een opleiding.•De mailgegevens worden gebruikt t.b.v. het verzenden van de factuuren directe communicatie.•De telefoongegevens kunnen worden gebruikt voor directe communicatie.•Gegevens m.b.t. de gezondheidstoestand worden als gevoelige informatie behandeld. Hiervoor hanteren we een strikt geheimhoudingsbeleid.Omdat het nodig kan zijn deze gegevens met aanpalende beroepsbeoefenaars te delen (denk aan huisarts, podotherapeut, specialist, praktijkondersteuner, verpleegkundige, wondverpleegkundige) wordt u gevraagd het formulier “Toestemming gegevensverwerking”te ondertekenen. Hierin wordt beschreven met wie deze informatie kan worden gedeeld, de bescherming van deze gegevens, het recht op inzage en verwijdering van de gegevens. Dit formulier wordt digitaal opgeslagen, Het origineel ontvangt u terug.

3.NieuwsbriefWij bieden een nieuwsbrief aan, waarmee wij de (oud)leerlingen informeren over zaken die betrekking hebben op opleiding c.q. modules.

4. Verwijzingen naar andere websitesDeze privacyverklaring geldt alleen voor deze website.Het kan zo zijn dat deze website links bevat naar andere websitesdie niet worden beheerd en/of eigendom zijn van de Verantwoordelijke. Indien u door het klikken op deze link op een andere website terecht bent gekomen, geldt de privacyverklaring van die website. Verantwoordelijke is op geen enkele manier aansprakelijk of verantwoordelijk voor die gelinkte website of voor de privacyverklaring op die gelinkte website. Verantwoordelijke raadt u aan bij bezoek van deze website om hun privacyverklaring goed door te lezen, alvorens verderte gaan op hun website.

5. Doorgifte aan bewerkers en derdenDe persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derden.

6. Wij begrijpen dat uw persoonlijke informatie vertrouwelijk is en wij zullen uw persoonlijke informatie beschermen in lijn met onze normale procedures alsmede de wettelijke verplichtingen.Zo hebben wij passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens van u te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. De website heeft een SSL-certificaat, waardoor de gegevens over een beveiligde verbinding verstuurd worden.

7. Uw privacyrechtenU heeft recht op inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering en afscherming van uw persoonsgegevens overeenkomstig het bepaalde in de “Wet bescherming persoonsgegevens”. Tevens kunt u een overzicht bij ons opvragen en vragen om gegevens te wijzigen of verwijderen door een e-mail te verzenden naar info@peduca.nlof door een brief te sturen naar: Peduca Kruisstraat 58a 5341 HE Oss